Menu

The Online Shopping

การเดินทางไกลของ Rocky Balboa

bigc intex bed good

July 23, 2015

            หลายวันนี้หยางซื่อพรํ่าพูดถึงความน่ากลัวของท่านแม่ทัพกรอกหู พวกนางไม่หยุดหย่อน ยุยงให้พวกนางแสร้งโง่ชุกงำประกาย เพื่อตัวเองจะได้ ลืมตาอ้าปากในวันนี้ แล้วก็สมดั่งใจหมายหยางซื่อน่าชังผู้นั้นจริง ๆ ท่านแม่ทัพรูปงามปานนั้น ไม่คล้ายปีศาจกินคนเลยลักกระผีก!

            ทั้งดู่นีกเลืยใจแทบแดดิ้น เยี่ยเจามองคนทั้งสามแวบหนึ่ง เอ่ยลืบไปเรียบ ๆ ''ไม่ต้องขอตัวผู้ดูแลบัญชีมา แต่ก่อนในกองทัพข้าบีผู้ดูแลบัญชีคนหนึ่ง รับผิดชอบท่าบัญชีเสบียงและยุท©ปัจจัย ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ ทั้งยังวางตัวเหมาะลม ตอนนี้อายุมากแล้ว ให้เกษียณมาอยู่ในวังหนานผิงจวิ้นอ๋อง เหมยเหนียงกับ เซวียนเอ๋อร์มีเวลาว่างก็คอยแวะเวียนไปหาหยางซื่อบ่อย ๆ ดูว่ามีอะไรต้องการ ให้ช่วยเหลือหรือไม่ พวกเจ้าล้วนอยู่ในวัยงามสะพรั่ง รีวิว ที่นอนเป่าลมลมควรแต่งกายสวยงาม ยามไม่มีอะไรท่าก็ไปเที่ยวเล่นด้วยกัน ไม่ต้องเข้มงวดกับตัวเองเกินไปนัก" หลักการปกครองคือรู้จักใช้คนและต้องให้อำนาจ ขอเพึยงควบคุมเรื่อง เงินทองไว้ในมีอ ใช้เมียบ่าวจับตาดูอนุภรรยา พวกนางก็คงก่อคลื่นลมใหญ่โต ปานใดมีไต้นัก

            หยางซื่อชิงความไต้เปรียบก่อนจึงได้ประโยชน์ไปมากมาย นางลอบนึก ปีติยินดี พึงพอใจกับรูปการณในยามนี้เป็นอันมาก กระนั้นแม้หยางซื่อลามารถ สั่งการข้าทาสบริวารทั่วไป นางกลับไม่มีอำนาจเหนีอพวกเมียบ่าว อีกทั้ง ไม่อาจก้าวก่ายชีวิตและผลประโยชน์ของพวกนาง และยิ่งไม่อาจล่งผลกระทบ ต่อหนานผิงจวิ้นอ๋องกับท่านแม่ทัพได้

เหมยเหนียงกับเชวียนเอ๋อร์ก็รู้สึกโล่งใจกับการมอบหมายงานเช่นนี้ เหมือนกัน เมื่อทั้งดู่ประจักษ์ว่าท่านแม่ทัพชอบมองหญิงงามก็เร่งรีบกลับห้อง ไปแต่งกายประทินโฉมใหม่ สวมเครื่องประดับที่ได้รับมา และใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ อย่างสวยงามแล้วปรี่เข้าไปพะเบ้าพะนอVทนแม่ทัพ เริ่มทำตัวให้เป็นที่โปรดปราน

โฉมที่นอนเป่าลม บิ๊กซีสะคราญสองคนขนาบซ้ายขวา เหมยเหนียงสวยเย้ายวน เชวียนเอ๋อร์ งามพริ้มพราย คนหนึ่งฝนหมึก คนหนึ่งวางกระดาษ ต่างฉายรัศมึความงาม ในแบบของตน

หลังจากเยี่ยเจาไปปีกยุทธ์ ชิวหวากับซิวลุ่ยวิ่งเข้ามาพูดคุยกับพวกนาง อย่างร่าเรังเป็นกันเอง เล่าโอ้อวดด้วยความภาคภูมิใจถึงความกล้าหาญ ชาญชัยของท่านแม่ทัพที่เด็ดศีรษะนายทัพข้าศึกกลางกองทหารนับหมื่น เมื่อครั้งอยู่ที่โม่เป่ย

ลองหญิงงามไร้กำลังความสามารถ ได้แต่ใฝ่ฝันอยากเป็นเช่นนั้นอยู่ไนใจ

นั้งค่แลมองท่านแม่ทัพที่แสนสง่าอ้กครั้ง นีกถึงความแล้งนั้าใจของ หนานผิงจวิ้นอ๋องแล้วพากันชิงชังที่โชคชะตาเล่นตลก เสีกประหนึ่งหัวใจ แตกสลายไปจรัง ๆ

หนานผิงจวิ้นอ๋องเถลไถลอยู่ข้างนอกเจ็ดวันเจ็ดคนไม่กลับวัง แม้แต่ ธรรมเนียมกลับไปเยี่ยมคารวะครอบครัวภรรยาก็ละเลยเชือนแช

            หลายวันนี้หยางซื่อพรํ่าพูดถึงความน่ากลัวของท่านแม่ทัพกรอกหู พวกนางไม่หยุดหย่อน ยุยงให้พวกนางแสร้งโง่ชุกงำประกาย เพื่อตัวเองจะได้ ลืมตาอ้าปากในวันนี้ แล้วก็สมดั่งใจหมายหยางซื่อน่าชังผู้นั้นจริง ๆ ท่านแม่ทัพรูปงามปานนั้น ไม่คล้ายปีศาจกินคนเลยลักกระผีก!

            ทั้งดู่นีกเลืยใจแทบแดดิ้น ที่นอนเป่าลม รั่ว ทําไงเยี่ยเจามองคนทั้งสามแวบหนึ่ง เอ่ยลืบไปเรียบ ๆ ''ไม่ต้องขอตัวผู้ดูแลบัญชีมา แต่ก่อนในกองทัพข้าบีผู้ดูแลบัญชีคนหนึ่ง รับผิดชอบท่าบัญชีเสบียงและยุท©ปัจจัย ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ ทั้งยังวางตัวเหมาะลม ตอนนี้อายุมากแล้ว ให้เกษียณมาอยู่ในวังหนานผิงจวิ้นอ๋อง เหมยเหนียงกับ เซวียนเอ๋อร์มีเวลาว่างก็คอยแวะเวียนไปหาหยางซื่อบ่อย ๆ ดูว่ามีอะไรต้องการ ให้ช่วยเหลือหรือไม่ พวกเจ้าล้วนอยู่ในวัยงามสะพรั่ง ลมควรแต่งกายสวยงาม ยามไม่มีอะไรท่าก็ไปเที่ยวเล่นด้วยกัน ไม่ต้องเข้มงวดกับตัวเองเกินไปนัก" หลักการปกครองคือรู้จักใช้คนและต้องให้อำนาจ ขอเพึยงควบคุมเรื่อง เงินทองไว้ในมีอ ใช้เมียบ่าวจับตาดูอนุภรรยา พวกนางก็คงก่อคลื่นลมใหญ่โต ปานใดมีไต้นัก

หยางซื่อชิงความไต้เปรียบก่อนจึงได้ประโยชน์ไปมากมาย นางลอบนึก ปีติยินดี พึงพอใจกับรูปการณในยามนี้เป็นอันมาก กระนั้นแม้หยางซื่อลามารถ สั่งการข้าทาสบริวารทั่วไป นางกลับไม่มีอำนาจเหนีอพวกเมียบ่าว อีกทั้ง ไม่อาจก้าวก่ายชีวิตและผลประโยชน์ของพวกนาง และยิ่งไม่อาจล่งผลกระทบ ต่อหนานผิงจวิ้นอ๋องกับท่านแม่ทัพได้

            เหมยเหนียงกับเชวียนเอ๋อร์ก็รู้สึกโล่งใจกับการมอบหมายงานเช่นนี้ เหมือนกัน เมื่อทั้งดู่ประจักษ์ว่าท่านแม่ทัพชอบมองหญิงงามก็เร่งรีบกลับห้อง ไปแต่งกายประทินโฉมใหม่ สวมเครื่องประดับที่ได้รับมา และใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ อย่างสวยงามแล้วปรี่เข้าไปพะเบ้าพะนอVทนแม่ทัพ เริ่มทำตัวให้เป็นที่โปรดปราน

โฉมสะคราญสองคนขนาบซ้ายขวา เหมยเหนียงสวยเย้ายวน เชวียนเอ๋อร์ งามพริ้มพราย คนหนึ่งฝนหมึก คนหนึ่งวางกระดาษ ต่างฉายรัศมึความงาม ในแบบของตน

            หลังจากเยี่ยเจาไปปีกยุทธ์ ชิวหวากับซิวลุ่ยวิ่งเข้ามาพูดคุยกับพวกนาง อย่างร่าเรังเป็นกันเอง เล่าโอ้อวดด้วยความภาคภูมิใจถึงความกล้าหาญ ชาญชัยของท่านแม่ทัพที่เด็ดศีรษะนายทัพข้าศึกกลางกองทหารนับหมื่น เมื่อครั้งอยู่ที่โม่เป่ย

ลองหญิงงามไร้กำลังความสามารถ ได้แต่ใฝ่ฝันอยากเป็นเช่นนั้นอยู่ที่นอนเป่าลมในรถไนใจ

นั้งค่แลมองท่านแม่ทัพที่แสนสง่าอ้กครั้ง นีกถึงความแล้งนั้าใจของ หนานผิงจวิ้นอ๋องแล้วพากันชิงชังที่โชคชะตาเล่นตลก เสีกประหนึ่งหัวใจ แตกสลายไปจรัง ๆ

หนานผิงจวิ้นอ๋องเถลไถลอยู่ข้างนอกเจ็ดวันเจ็ดคนไม่กลับวัง แม้แต่ ธรรมเนียมกลับไปเยี่ยมคารวะครอบครัวภรรยาก็ละเลยเชือนแช

Go Back

Comment


Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.