Menu

The Online Shopping

การเดินทางไกลของ Rocky Balboa

Inflatable mattress intex 6 ft

April 11, 2017

บัดดล จากนั้นเขาก็รายงานต่อเจ้าเมืองนครหลวงและเลือกลูกน้องมือดีที่สุด ไปไขคดีให้ซย่าอวี้จิ่นด้วยตัวเอง

เพราะช่างใหญ่หลี่ไม่มืครอบครัว ตังนั้นเรัอนของเขายังคงอยู่ในสภาพ เดียวกับยามที่เกิดเหตุ ข้าวของเครื่องใช้ถูกที่นอนเป่าลม lazadaจัดวางเป็นระเปียบเรียบร้อยดูขัด กับคราบเลือดลืนั้าตาลเข้มสะดุดตาบนพื้น

ซย่าอวี้จิ่นรื้อค้นตามหืบตามดู้มือเป็นระวิง มองหาของส่วนตัวที่ ช่างใหญ่หลี่ซุกซ่อนไว้

"อืม ภาพลายมือพู่กันของนักพรตหลิวภาพนี้น่าจะเป็นของจริงที่หลอก เอามา ยังมืภาพโคห้อตะบงของโม่อวนขัง เอ๊ะ? ในช่องลับมืเจดีย์แปดเหลี่ยม แก้วลืของช่างดีทองมืมือดีโพ้นทะเล เป็นของจริงหรือของปลอมกันนี่ ไฉน ตาเฒ่าตัวร้ายถึงได้มาไว้ในมือ แต่'ที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตในเมื่อเขา'ไม่มืผู้ลืบทอด ของทั้งหมดล้วน ต้องถูกยึดเข้าหลวง ข้าแอบหยิบไปสักสองอย่างตุลาการหนิวคงหลับตา ข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งกระมัง',

ตุลาการหนิวเป็นคนเข้มงวดจนถึงขั้นเถรตรงอยู่บ้าง เขาให้คนรวบรวม ของทุกอย่างเพี่อส่งบอบให้ทางการ ลือเอาวาจาของคนบางคนเป็นเลืยง ผายลมทั้งสิ้น และเรื่มกล่าวรายงานกับเยี่ยเจา

"หลังจากคนร้ายสังหารคนแล้วก็จากไปทันที มิได้รื้อค้นข้าวของในเรือน จุดประสงค์จึงมิใช่การฆ่าขังทรัพย์ น่าจะเป็นการแก้แค้นหรือลาเหตุอื่นขอรับ" เยี่ยเจาตะโกนพูดกับซย่าอวี้จิ่น "ได้ยินหรือไม่"

ซย่าอวี้จิ่นกำลังยกชามล้างพู่กันซึ่งเป็นกระเบื้องลายครามขั้นดีจาก

 

เมืองเยวี่ยโจวขึ้นพินิจขมที่นอนเป่าลม tv directความงาม ทำเลียงขานรับอือออในลำคอไปตามเรื่อง ตามราว

ตุลาการหนิวเอ่ยกับเยี่ยเจาต่อ

"จากการสอบถามเพื่อนบ้านโดยรอบ กลางดกไม'มืใครได้ยินเลียง ผิดปกติใดๆ ขอรับ"

เยี่ยเจาตะโกนพูดกับซย่าอวี้จิ่นอืก "ได้ยินหรือไม่"

ซย่าอวี้จิ่นยัดชามล้างพู่กันเข้าไปในแขนเสื้อ ตบไหล่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ซึ่งรับผิดขอบรวบรวมสิ่งของเบาๆ พลางเอ่ย

"ข้าเอากลับไปดูเล่นสักสองสามวัน พิสูจน์ว่าเปีนของจริงหรือของปลอม ก่อน หลังจากยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับคติหรือไม่ก็จะถวายคืนจักรพรรติ โดยตรง เจ้าก็บอกกับคนดูแลคติที่นช่อะไรลักอย่างนั่นลักคำด้วยนะ" เขา หมุนกายไป เห็นดวงตาลองถู'ของเยยเจากับตุลาการหนิวจับจ้องตัวเองอยู่ อย่างไม่วางดาก็ตกใจสะดุ้งเยือก ริบรวบแขนเสื้อไว้พร้อมพูดสบถลาบาน "ข้า จะคืนให้จริง ๆ"

ตุลาการหนิวกล่าวปรามด้วยนํ้าเลียงหนักแน่นจริงจัง ที่นอนเป่าลม"จวิ้นอ๋องขอรับ..."

ซย่าอวี้จิ่นทำท่าเอานิ้วแคะหูอย่างรำคาญใจ “ได้ยินแล้วน่า เพื่อนบ้านไม่ได้ยินเลียงผิดปกติ เช่นนั้นลมควรจะได้ยิน เลียงตามปกติบ้างกระมัง ลองถามดูว่าได้ยินอะไรบ้าง ไม่แน่อาจเป็นเบาะแส

CJ\J y

ก็ได"

Go Back

Comment


Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.